HVORDAN BØR MAN STANDARDISERE OG/ELLER MODULÆRE ENERGISENTRALER?

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent ved Energi og Miljø, spesialisering innen Energi- og Prosessteknikk ved NTNU i Trondheim.

Hvordan bør man standardisere og/eller modulære energisentraler for å serve større bygg, bygningskomplekser eller næringsparker.

Oppgaven vil kunne omfatte områder som dimensjonering av:

  • Behov, evt optimalisering av størrelse på modul.
  • Valg av kuldemedium og teknisk løsning.
  • Økonomisk modell for når dette er et lønnsomt tiltak kombinert med ulike finansieringsmodeller.

Kontaktperson/intern veileder i GK er Frode Børresen frode.borresen@gk.no
Veileder fra NTNU er Trygve Magne Eikevik

Om du vil skrive i samarbeid med GK så send:

– CV og foreløpige karakterer til alle på gruppen

– Søknad som inneholder:

  • motivasjon for oppgaven
  • hvordan du/dere tenker at oppgaven skal løses
  • tidsplan for oppgaven

Søknad eller spørsmål kan sendes til  hr-hms@gk.no