HVA ER MULIGHETENE MED KONTINUERLIG ENERGI-KOSTNADSMINIMERING BASERT PÅ PRISPREDIKSJON OG LASTPÅVIRKNING?

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent ved Energi og Miljø, spesialisering innen klimatisering av bygninger ved NTNU i Trondheim.

Vi har i dag mulighet til å innhente kunnskap om fremtidig energipris (f.eks. neste 24 timer), og påvirke bygningers energibruk. Vi ser for oss raskere og kraftigere svingning i energipris over døgnet, spesielt i området med begrenset kapasitet i el-nettet hvor aggressiv prisendring blir nødvendig for å dempe forbruket i kritiske perioder. Dette tror vi åpner et nytt marked for energi-kostnadsminimering som tjeneste. Studenten skal utrede mulighet og marked for kontinuerlig energi-kostnadsminimering basert på prisprediksjon og lastpåvirkning (dvs. energi og effektuttak i et eller flere bygg/nabolag) og da med flere typer energiformer. Oppgaven er koblet til GKs deltagelse i forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) og vil være ett ledd i vårt arbeid i denne gruppen.

Kontaktperson/intern veileder i GK er Jonas Stokkeland Fuglseth, jonas.fuglseth@gk.no
Veileder fra NTNU er Natasa Nord

Om du vil skrive i samarbeid med GK så send:

– CV og foreløpige karakterer til alle på gruppen

– Søknad som inneholder:

  • motivasjon for oppgaven
  • hvordan du/dere tenker at oppgaven skal løses
  • tidsplan for oppgaven

Søknad eller spørsmål kan sendes til  hr-hms@gk.no