Søknad til blomsterpotten: Oppussing av kontor

Hva det er søkt om: 23 138,55kr til oppussing av EMIL-kontoret. Blomsterpottens retningslinjer:  https://emilweb.no/vedtekter-for-blomsterpotten/ Har du kommentarer til søknaden, vennligst send til styret@emilweb.no, dette vil være anonymt. Forklaring av budsjett: …