Fortum Sommerjobb Økonomi/administrasjon

Ønsker du å få innblikk i en spennende virksomhet med fokus på grønn energi?

 

 

Vi søker nå sommervikar til varierte oppgaver innenfor sommerferieperioden fra juni – august. Vi har behov for bistand innen arbeidsområder som økonomi, innkjøp og administrasjon. Vi ønsker at sommervikaren får ta del i flere oppgaver og blir kjent med ulike avdelinger. Vi oppfordrer studenter under relevant utdanning til å søke, se foretrukket utdanning under kvalifikasjoner.Gjennom en sommerjobb hos oss vil du opparbeide deg erfaring og kompetanse fra arbeidslivet, og bli kjent med et spennende selskap som er en viktig del av Oslos
sirkulærøkonomi. Arbeidsoppgavene innen de ulike områdene vil gi deg relevant erfaring med bruk av systemer og arbeidsprosesser på områder som kan være relevant i forhold til din utdanning.Arbeidssted vil primært være på vårt hovedkontor på Skøyen, men arbeid på selskapets andre lokasjoner i Oslo kan også bli aktuelt i perioder. Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester sammen med søknaden. Vi ønsker at du i søknaden forklarer hvorfor nettopp du bør være sommervikar hos oss.

Eksempel på arbeidsoppgaver som vi ønsker bistand til er

 • Kontraktsadministrasjon og avtaleforvaltning
 • Bistand til implementering av merkantil informasjon til nye systemer
 • Scanning/arkivering kontrakter
 • Fakturaanalyser og oppfølging
 • Andre administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Påbegynte studier fra universitet eller høyskole innen fagfelt knyttet til økonomifag (bl.a økonomi og ledelse, økonomi og administrasjon, industriuell økonomi og teknologiledelse eller tilsvarende). Du bør forstrinnsvis være 3.-5. års student
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Du viser initiativ og ansvarlighet
 • Du er lærevillig og nysgjerrig
 • Du har analystiske egenskaper
 • Du har en god vurderingsevne

Vi tilbyr

 • Varierte og arbeidsoppgaver i et høyt kompetent fagmiljø
 • Lærerike oppgaver og utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidstiden er 37,5 t/uke

Om arbeidsgiveren

 

Fortum Oslo Varme AS (FOV) er et energiselskap som er en del av Fortum-konsernets divisjon City Solutions. Fortum-konsernet er et internasjonalt energiselskap med rundt 9000 ansatte i 10 land.

FOVs virksomhet bygger på sirkulær økonomi. Vi eier og drifter hele vår verdikjede, fra energigjenvinning av avfall, og videre til produksjon, salg og distribusjon av fjernvarme og kjøling. Det jobbes med store utviklingsprosjekter, som CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud. Slik er vi en viktig bidragsyter til det grønne skiftet i Norges største by, og et mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.

Sektor: Privat

Sted: Drammensveien 144,0277 Oslo

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fortum-oslo-varme/