Fortum Sommerjobb i produksjonsmiljø med grønt fokus

Ønsker du sommerjobb med praktiske og varierte oppgaver i et produksjonsmiljø med grønt fokus?

 

Er du nysgjerrig og lærevillig og ønsker å jobbe med praktiske oppgaver i Norges største selskap innen fjernvarme og energigjenvinning?  Vi søker 3 personer til sommerjobb, og ønsker gjerne deg som er student og som er interessert i energi, industri og prosess. Arbeidsdagen hos oss vil bestå av et bredt spekter av praktiske oppgaver i sommerferieperioden fra juni – august. Gjennom en sommerjobb hos oss vil du få allsidig erfaring fra et industrianlegg, og bli kjent med et spennende selskap som er en viktig del av Oslos sirkulær økonomi.Arbeidssted vil være på vårt energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester sammen med søknaden. Vi ønsker at du i søknaden forklarer hvorfor nettopp du bør være sommervikar hos oss.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Kvalitetskontroll av anleggsdokumenter, eksempelvis P&ID-tegninger
 • Merking og skilting av utstyr i anleggene basert på P&ID-tegninger
 • Oppdatering av anleggsdokumenter og arbeidsprosedyrer
 • Enkle vedlikeholdsoppgaver i anlegget og på våre utearealer
 • Bistand ifm utførende vedlikehold
 • Bistand ifm revisjoner, f.eks lukevakt og ettersyn av HMS-stasjoner
 • Forebyggende renhold og opprydding på vårt lager
 • Annet forefallende arbeid

Kvalifikasjoner

 • Påbegynte studier fra universitet eller høyskole innen fagfelt knyttet til ingeniør- og teknologifag. Påbegynt fagutdanning fra kjemi/prosess, automatisering eller industrimekaniker kan også være relevant
 •  Noen av oppgavene krever førerkort klasse B. Det er også ønskelig med trucksertifikat for noen av stillingene. Oppgi i søknaden om du har dette
 • Det er ønskelig med god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Det er en fordel om du har erfaring fra industrianlegg
 • Du må ha teknisk forståelse og kunne lese tekniske tegninger
 • Du må være vant til å benytte PC som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Du viser initiativ og ansvarlighet
 • Du er lærevillig og nysgjerrig
 • Du har en god vurderingsevne
 • Du er praktisk anlagt
 • Du må kunne håndtere smussig arbeid

Vi tilbyr

 • Lærerike, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidstiden er 37,5 t/uke

Om arbeidsgiveren

 

Fortum Oslo Varme AS (FOV) er et energiselskap som er en del av Fortum-konsernets divisjon City Solutions. Fortum-konsernet er et internasjonalt energiselskap med rundt 9000 ansatte i 10 land.

FOVs virksomhet bygger på sirkulær økonomi. Vi eier og drifter hele vår verdikjede, fra energigjenvinning av avfall, og videre til produksjon, salg og distribusjon av fjernvarme og kjøling. Det jobbes med store utviklingsprosjekter, som CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud. Slik er vi en viktig bidragsyter til det grønne skiftet i Norges største by, og et mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.

Sektor: Privat

Antall stillinger: 3

Sted: Klemetsrudveien 1,1278 Oslo

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fortum-oslo-varme/