Agder Energi Summer internship

Summer internship – muligheter i fremtidens kraftsystem innen lagring av energi

Agder Energi AS, Agder Energi konsern

I fremtiden er samfunnet elektrifisert. All transport vil bli elektrifisert, offentlige så vel som private bygninger vil være tilkoblet internett. Teknologi blir en mer naturlig del av hverdagen og vi opplever ikke lenger et skarpt skille mellom det digitale og det fysiske. Vi forventer sømløse og smarte løsninger som forenkler hverdagen i form av tid, penger og bekymringer.

Mer desentralisert produksjon, økt elektrifiseringsgrad av transport og enklere og billigere smarte løsninger i bygg og nett er sentrale teknologitrender som utfordrer dagens energisystem og skaper behov for nye løsninger. Felles for disse trendene er at lagring av energi vil spille en viktig rolle i hvordan man løser problemer og behov i fremtiden.

Utviklingen av batteriteknologi går fort, men det er behov for å tenke nytt og annerledes i forhold til hvordan vi kan integrere og ta i bruk batterier i husholdninger, bedrifter og kraftselskap. Både i Norge, men også internasjonalt. Det vil si hvordan vi kan skape nye løsninger som løser fremtidens behov relatert til at energi skal produseres, lagres, omsettes og distribueres, transportmidler skal lades effektivt og hurtig og installerte batterier i bil og bygg skal bidra til et balansert og fleksibelt kraftnett.

Agder Energi ønsker å bli utfordret av deg:

For å integrere for eksempel batterier i nettet må vi løse problemer som gjør at det i dag ikke er attraktiv nok å ta i bruk batterier. Både teknologiske løsninger og nye typer forretningsmodeller kan være med å løse disse problemene. Hvordan kan vi ta i bruk og integrere batterier i kraftnettet, på en måte som tilfredsstiller både kunders og våre behov? Hvordan kan vi løse fremtidens behov knyttet til lagring av energi? Hvordan vi tenke nytt rundt forretningsmodeller og teknologiske løsninger?

Om Summer internship

Vi vil utfordre et tverrfaglig team på fire studenter til å jobbe tett sammen i Kristiansand. Vi tror på at å koble sammen ulik kompetanse (teknologer, innovatører, økonomer, designere, samfunnsvitere, utviklere etc.) er en viktig å komme frem til ny kunnskap og nye løsninger.
Internshipet vil gi deg innblikk i en av Norges mest innovative virksomheter og i løpet av seks uker får du mulighet til å jobbe med svært sentrale problemstillinger for kraftbransjen. For Agder Energi er det viktig å koble å koble ny kompetanse og nye tanker med vår erfaring for å utvikle innovative løsninger.

Internshipet har oppstart i uke 25 (17. juni) og avsluttes uke 32 (9. august). Det vil si en varighet på totalt 6 uker med, med 2 ukers ferie i midten.

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med Erik Åbyholm per epost: erik.abyholm@ae.no
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Kvalifikasjoner
 • Har fullført minimum 3 år høyere utdannelse sommeren 2018 og i gang med en masterutdannelse innen Samfunnsfag, Statsvitenskap, Forretningsutvikling, Innovasjon, Teknisk økonomisk, Administrasjon og ledelse, Teknologi eller annen utdannelse du mener er relevant for denne oppgaven
 • Selv om gode karakterer ikke betyr alt, så ser vi etter deg som har over middels karaktersnitt
 • Har mye kunnskap som kraftsystemet og batterier
 • Har ingen kunnskap om kraftsystemet og batterier
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner i norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Kreativ, nysgjerrig og initiativrik
 • Selvgående og høy arbeidskapasitet
 • Liker å tenke utenfor boksen, eller ikke vet hva boksen er
 • Ikke er redd for å stille verken gode eller dårlig spørsmål.
 • Er interessert i fremtidens energi- og teknologiløsninger
 • Har gode samarbeidsevner og ser verdien av å jobbe tverrfaglig
 • Leveransefokusert
 • Flink til å skape relasjoner
Vi tilbyr
 • Bratt læringskurve
 • Tilgang på et av Norges sterkeste kompetansemiljø i energisektoren.
 • Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen.
 • Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver.
 • Mulighet for fremtidig jobb
 • Flotte arbeidslokaler på Agder Energis hovedkontor i Kristiansand.
 • Konkurransedyktig lønn.
Sted: Kristiansand
Ansettelsesform: Sommerjobb
Stillingsprosent: 100
Startdato: 17.06.2019
Sluttdato: 09.08.2019

Om Agder Energi AS:

Vil du være med å bidra til et mer fornybart samfunn? 

Samfunnet er avhengig av strøm. Våre ansatte går på jobb hver dag for å sørge for at samfunnet får den rene energien som trengs for å fungere. Vi løser framtidens energiutfordringer i nært samarbeid med våre internasjonale partnere. Agder Energi trenger et mangfold av mennesker, kompetanse og teknologi for å utvikle oss videre som et innovativt og fremoverlent energikonsern. Les mer på ae.no

Vi bygger ut og drifter kraftverk og strømnettet, og vi har et stort miljø som handler med og forvalter fornybar energi. Vårt teknologimiljø er viktig for å utvikle nye produkter og tjenester. Menneskene er den viktigste ressursen for å utvikle Agder Energi videre. Vil DU være med oss inn i framtiden?

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden

Kontaktinformasjon:

Erik Åbyholm
Rådgiver HR
 99 29 65 23
 erik.abyholm@ae.no