SINTEF Energi Forskere innen utvikling og drift av fremtidens kraftsystem

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

www.sintef.no

 

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø? 
Avdeling Energisystemer søker forskere innen utvikling og drift av fremtidens kraftsystem
Vi jobber med metoder og modeller for effektiv videreutvikling og drift av det cyber-fysiske elektriske energisystemet. Fremtidens kraftsystem må være i stand til å håndtere større variasjon i effekt- og energiflyt og introduksjon av nye smarte komponenter og teknologier, samtidig som samfunnets krav til en sikker strømforsyning øker. I dette ligger utfordringer knyttet til både å utnytte levetiden for eksisterende infrastruktur og videreutvikle systemet på en optimal måte.
Vi søker deg som har utdanning innen elkraftteknikk på mastergrad- eller PhD-nivå. Du evner og har lyst til å jobbe med utvikling av nye metoder og modeller for pålitelighets- og forsyningssikkerhetsanalyser, levetidsanalyser for komponenter og system, samt for teknisk-økonomisk analyse av investeringer og reinvesteringer (fornyelse) i fremtidens kraftsystem (for distribusjonsnett, transmisjonsnett, vannkraft- og vindkraftproduksjon).
Ferdigheter innen ett eller flere av følgende områder er ønskelig: Teknisk-økonomisk analyse og optimering, risiko- og pålitelighetsanalyser, lastflytanalyser, og programmering av modeller og algoritmer (Matlab, Python etc.).
Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. Fagmiljøet er sentralt i FME CINELDI som jobber med løsninger for fremtidens intelligente distribusjonsnett, og vi har tett samarbeid med NTNU i mange av prosjektene våre.
Vi tilbyr:   
• Gode utviklingsmuligheter
• Godt arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale
• Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
• Fleksibel arbeidstid
Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.
SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidssted: Trondheim

Spørsmål om stillingen
Oddbjørn Gjerde
Forskningsleder
997 30 027