SINTEF Energi Forskere innen produksjonsplanlegging for vannkraft/energilagring

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

www.sintef.no

 

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø? 
Avdeling Energisystemer ved SINTEF Energi søker forskere for modell- og prosjektutvikling innen produksjonsplanlegging for vannkraft og modellering av energilagring.
Et viktig forskningsområde for oss er utfordringer og muligheter knyttet til fremtidens bruk av Norges vannkraft og utbygging av fornybar energi.
Gjennom vår forskning utvikler vi optimaliseringsmodeller for produksjonsplanlegging av vannkraft. Modellene brukes hos vannkraftprodusenter i det nordiske markedet, samt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter ved SINTEF Energi.
Viktige fag i prosjektene våre er energiplanlegging, kraftmarkeder og operasjonsanalyse. Vi har et sterkt fagmiljø som har lang erfaring med simuleringer og optimalisering av vannkraftbaserte kraftsystem. Vi er opptatt av å utvikle beregningsmodeller som gjør planlegging og drift av kraftsystemet mest mulig effektiv og tilpasset nye teknologier og markedsløsninger.
Aktuell fagbakgrunn; Elkraft, energi og miljø, industriell økonomi, data science, kybernetikk eller fysikk. Annen bakgrunn kan også være relevant. Programmering og operasjonsanalyse er en viktig del av det du kommer til å holde på med. Du må trives med å møte brukerne av våre modeller og være motivert for å bidra med prosjektutvikling knyttet til verdensledende modeller for vannkraft/energilagring.
Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. SINTEF Energi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med NTNU i mange av prosjektene våre.
Vi trenger nye forskere med relevant bakgrunn på mastergrads- eller doktorgrads-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe innen våre fagområder.
Vi tilbyr:  
  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid
Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.
SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidssted:

Trondheim

Spørsmål om stillingen
Ellen Krohn Aasgård
Forskningsleder
934 06 340
Arild Helseth
Forskningsleder
472 78 968