SINTEF Energi Forsker innen Energisystemanalyse og Data Science

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

www.sintef.no

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?
Avdeling Energisystemer søker forsker innen analyse og anvendelse av komplekse modeller.
Avdeling Energisystemer forsker på kraft-, energisystemanalyse og data science. Vi anvender modeller innen energisystemer og markeds- og vannkraftoptimering, nasjonalt og internasjonalt. Vi søker kandidater som styrker oss innen analyse og anvendelse av komplekse modeller, modellering og optimalisering. Dette gjøres i økende grad gjennom anvendelse av stordatametoder og maskinlæring.
Avdeling Energisystemer arbeider både innen kraftsystem og energisystemer med flere energibærere. Vi søker forskere på mastergrads- eller doktorgrads-nivå med relevant bakgrunn innen elkraft, energi og miljø, industriell økonomi, data science, kybernetikk, matematikk eller fysikk.
Det er en fordel med noen år fartstid etter studie, men dette er ingen forutsetning for ansettelse.  Sterke analytiske evner kombinert med god forståelse for komplekse systemer og erfaring innen anvendelse av maskinlæringsalgoritmer vil være en fordel.
Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. Det er forventet at faglagets medlemmer klarer å til en stor grad være selvdrevet samtidig som man arbeider mot SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn som et lag.
Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med NTNU i mange av våre prosjekter.
Vi tilbyr:  
– Gode utviklingsmuligheter
– Godt arbeidsmiljø
– Lønn etter avtale
– Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
– Fleksibel arbeidstid
Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.
SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.
Arbeidssted: Trondheim

Spørsmål om stillingen
Christian Andre Andresen
Forskningsleder
957 79 331