SINTEF Energi AS Forskere innen fremtidens elektriske distribusjonsnett

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

www.sintef.no

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?
Avdeling Energisystemer søker forsker innen utvikling av framtidas elektriske distribusjonsnett
I SINTEF Energi utvikler vi framtidas bærekraftige energisystem. En viktig del av det er et distribusjonsnett som kan integrere teknologiene i det grønne skiftet. Hos oss arbeider vi med nettintegrasjon av solenergi, batteri og elektrisk transport. Andre viktige områder er forbrukerfleksibilitet og bruk av smartgrid-teknologi i drift og planlegging av nettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.
Ferdigheter innen ett eller flere av følgende områder er ønskelig: Modellering av kraftnett, produksjon og elektrisk forbruk, metoder for drift og planlegging av distribusjonsnett, programmering (Python, Matlab), spenningskvalitet, forbrukerfleksibilitet.
Vi søker primært kandidater med doktorgrad, men gode kandidater med mastergrad/sivilingeniør i elkraft eller andre relevante fag ønskes også. Relevant arbeidserfaring fra forskning eller industri (nettselskap, leverandører) er ønskelig.
Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.
Vi tilbyr: 
• Gode utviklingsmuligheter
• Godt arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale
• Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
• Fleksibel arbeidstid
Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.
SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidssted:

Trondheim

Spørsmål om stillingen
Oddbjørn Gjerde
Forskningsleder
997 30 027
Henning Taxt
Forskningsleder
97753048