SINTEF Energi AS Forskere innen elkraft for havvind, miljøvennlig transport og kraftnett

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

www.sintef.no

 

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?  
Avdeling Energisystemer søker forskere innen elkraft for havvind, miljøvennlig transport og kraftnett.
SINTEF Energi bidrar til utviklingen av framtidas bærekraftige energisystem. Vi gjør dette gjennom forskning og innovasjon i nært samarbeid med sentrale industri- og forskingsaktører, nasjonalt og internasjonalt.
Vi ønsker nå å ytterligere styrke laget med forskere/seniorforskere med elkraftbakgrunn på mastergrad eller PhD-nivå, gjerne med noen års erfaring. Ferdigheter innen ett eller flere av følgende områder er ønskelig: Modellering og analyse av dynamiske, transiente og høyfrekvente fenomen i elkraftsystemet, AC/DC omformerteknologi, optimalisering og styring av elkraftkomponenter og system.
Vi jobber både teoretisk og eksperimentelt, og har i samarbeid med NTNU gode elkrafttekniske laboratoriefasiliteter som vi bruker og utvikler i vår forskning. Prioriterte satsinger for fagmiljøet er havvind (elektrisk design, nettilkobling, kontrollsystem), miljøvennlig transport (elektrisk infrastruktur) og kraftnett (stabilitet, styring og overvåking).
Forskere hos oss har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.
Vi tilbyr:
• Gode utviklingsmuligheter
• Godt arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale
• Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
• Fleksibel arbeidstid
Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.
SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidssted: Trondheim

Spørsmål om stillingen
John Olav Tande
Forskningsleder
913 68 188