Forslag – EMIL-Eventyr

Som nevnt på blant annet stratsem har det vært ønskelig å endre EMIL-eventyret. Her kommer vårt forslag, hvor det har blitt forsøkt å trekke inn elementer fra renselsen samt få en mer sammenhengende historie. Les gjerne igjennom og send en tilbakemelding til styret@emilweb.no

Klikk på lenken for å åpne dokumentet:

EMIL-eventyret