Nominasjon av Æres-EMILere og utdeling av fortjenestemedalje

Immatrikuleringsballet vårt nærmer seg og i den anledning skal EMIL hedre de som legger ned en innsats utenom det vanlige for EMIL. Vi kommer til å utpeke Æres-EMILere og dele ut fortjenestemedalje til de som er verdig. Det er EMIL-styret som er jury, men hvem som helst kan sende inn en nominasjon. Man kan ikke sende inn nominasjon av seg selv. Nominasjonen skal inneholde navn på den nominerte og et kort avsnitt hvor det står hva vedkommende har gjort for EMIL og hvorfor dette gjør den nominerte verdig.

Nominasjoner sendes til styret@emilweb.no innen søndag 4. september.

Vi vet at det er mange som er svært gode kandidater og håper å få inn mange nominasjoner!